Telefon:
018-495 15 15
Besöksadress:
Vaksalagatan 41

FRISKVÅRD

FÖR ATT DU ÄR VÄRD DET

Studier visar att vi blir mer motiverade och håller oss friskare när vi tar någon form av friskvård. Många företag erbjuder sina medarbetare friskvårdstjänster i preventivt syfte. Hos Love me Tender kan du använda Actiway och Min friskvård.