Telefon:
018-495 15 15
Besöksadress:
Vaksalagatan 41

LYMFMASSAGE MED KOPPNING

Genom att använda koppning i samband med lymfmassagen kan man arbeta djupare och får större effekt. Undertrycket i koppan drar till sig vätskor och tillströmningen av blod ökar. När tillförseln av blod ökar så förbättras kroppens förutsättningar att läka sig själv och hjälper lymfsystemet att göra sig av med en större mängd slaggprodukter.

Kontraindikationer: Om du är gravid eller äter blodförtunnande är det inte lämpligt med koppning.

LÄS MER BOKA