Telefon:
018-495 15 15
Besöksadress:
Vaksalagatan 41

LYMFMASSAGE MED KOPPNING

REDUCERAR CELLULITER - GER SLÄTARE HUD

Genom att använda koppning i samband med lymfmassagen kan man arbeta djupare och får större effekt. Undertrycket i koppan drar till sig vätskor och tillströmningen av blod ökar. När tillförseln av blod ökar så förbättras kroppens förutsättningar att läka sig själv och hjälper lymfsystemet att göra sig av med en större mängd slaggprodukter.

Effekten med koppning och lymfmassage ökar vid en god och nyttig kosthållning samt god konditionsträning.

Det är viktigt med extra vattenintag efter lymfmassagen eftersom utsöndringen av gifter i kroppen ökar för att sedan forslas ut via urinen. Du ska ha gått på lymfmassage utan koppning minst en gång innan du bokar in med koppning.

Kontraindikationer: Om du är gravid eller äter blodförtunnande är det inte lämpligt med koppning.