Telefon:
018-495 15 15
Besöksadress:
Vaksalagatan 41

LYMFMASSAGE

Lymfmassagen är en mycket mild och behaglig massage som passar alla men särskilt personer som har svullnad, smärta, domningar eller trötthetssyndrom. Genom att massera i lymfans riktning så hjälper man till med transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnader. Många upplever sig lätta i kroppen efter lymfmassagen.

LÄS MER BOKA