...

15 sätt hur du får igång lymfsystemet

15 sätt hur du får igång lymfsystemet

Njurarna är de viktigaste organen som ansvarar för att filtrera lymfan. Beroende på hur friska och starka de är beror till stor del på hur friska dina binjurar är. Här är en video som visar 15 olika sätt på hur du själv kan hjälpa lymfsystemet att arbeta.

Lämna ett svar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.