...

Om cocktaileffekten i Året Runt

Om cocktaileffekten i Året Runt

Veckotidningen Året Runt intervjuade mig angående cocktaileffekten. Alltså om vad som händer när kemikalier som vi får i oss via olika hudvårdsprodukter blandas i vår kropp. Du kan läsa hela artikeln här.

Cocktaileffekten av ingredienser i hudvårdsprodukter.

Lämna ett svar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.