LYMFMASSAGE

Lymfmassagen är en mycket mild och behaglig massage som passar alla men särskilt personer som har svullnad, smärta, domningar eller trötthetssyndrom.

BOKA

OM LYMFMASSAGE

Lymfmassagen är en mycket mild och behaglig massage som passar alla men särskilt personer som har svullnad, smärta, domningar eller trötthetssyndrom. Genom att massera i lymfans riktning så hjälper man till med transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnader. Många upplever sig lätta i kroppen efter lymfmassagen.

LYMFMASSAGE KAN HJÄLPA DIG SOM HAR

 • ödem (primärt eller sekundärt)*
 • lipödem
 • fibroser
 • Fibromyalgi
 • Domningar i fingrar, armar
 • svullnad runt hälsenan, kort hälsena, hälsporre
 • celluliter (apelsinhud)
 • sendrag,kramp, pirr i benen
 • sömnsvårigheter
 • huvudvärk, yrsel
 • svullen i ben, armar, händer, fingrar
 • övervikt, svårt att gå ner i vikt
 • “restless legs”
 • ryggskott
 • influensasymptom, värk i kroppen
 • problem med bihålorna
 • lätt att bli förkyld
 • svullnad i ben
 • värk och stelhet i kroppen

LYMFMASSAGE MED KOPPNING

Genom att använda koppning i samband med lymfmassagen kan man arbeta djupare och får större effekt. Undertrycket i koppan drar till sig vätskor och tillströmningen av blod ökar. När tillförseln av blod ökar så förbättras kroppens förutsättningar att läka sig själv och hjälper lymfsystemet att göra sig av med en större mängd slaggprodukter. 

LYMFSYSTEMETS UPPGIFT

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulation och är en del av kroppens immunförsvar. Lymfsystemet hjälper oss att bekämpa infektioner och dess uppgift är också att transportera runt celler, proteiner och avfallsprodukter i kroppen. När vårt lymfsystem fungerar så höjer det immunförsvaret och påverkar vår hälsa positivt. Det fungerar både som avlopp och reningsverk. Lymfsystemet är ett eget system som går parallellt med venerna. Vid nyckelbensgropen sammankopplas den med blodcirkulationen där den tömmer lymfvätska och slaggprodukter för vidare transport till njurar för att sedan utsöndras via urinen.

Ett bra lymfflöde renar bindväven/fascian vilket ger starka smidiga muskler och en frisk kropp. Näringen från det vi äter och dricker omvandlas till blod och transporteras ut via artärerna för att därefter användas av cellen. Det som cellen har använt blir till slaggprodukter och avlägsnas genom lymfsystemet som också tar bort 20 % av den vätska (vatten) som hjärtat pumpat ut. På så sätt avlastar ett fungerande lymfsystem hjärtat. Resten av blodet, 80 %, transporteras tillbaka till hjärtat via venerna. Lymfans flöde går i riktning mot lymfstationerna och med slutstation vid nyckelbensgropen där den töms i blodbanan. Kroppen bildar 2-4 liter lymfvätska per dygn.  Det är den mängden vätska som behöver föras bort för att undvika svullnad och viktökning. Lymfsystemet når hela kroppen utom hjärnan som har ett eget system (det glymfatiska systemet).

DÅLIGT LYMFFLÖDE KAN RESULTERA I

 • Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar
 • Irritation av vävnader som leder till att en inflammatorisk reaktion uppstår och i värsta fall leder till värk.
 • Immunförsvaret kan försvagas vilket leder till att man blir mer mottaglig för sjukdomar.
 • Risk för Rosfeber

Kombinera gärna med IR-bastu.
Läs mer om lymfsystemet på Lymfsystemet.se

LYMFMASSAGE EGENVÅRD

Video som lär dig egenbehandling med självlymfdränage av Svenska Ödemförbundet.